Magneto byl v dětství svědkem popravy matky a otce během 2. světové války, což ho svým  způsobem poznamenalo a změnilo jeho pohled na svět. Jeden z nejsilnějších mutantů se postavil proti svému bývalému příteli Profesora X, protože mají oba ...